Wine and gourmet in Dolj County

Route Description

  • Length of the tourist route: 195 km
  • Duration: 2 days
  • Sequence of travel along the tourist route:
    • Starting point: Vidin – Calafat
    • Intermediate destination: Motatei Gara – Galicea Mare – Segarcea – Craiova
    • End point: Bechet – Oryahovo
  • Seasonal access: Year – round

Top visited sites

Related Videos

Possible ways of transportation

– Arriving at the destination: through Vidin-Calafat bridge
– Travel during the stay: automobile; bus; taxi; ferry

Sites

– Staţiunea de cercetări „Banu Mărăcine”
– Crama „Domeniul Coroanei” Segarcea
– Domeniile Baniei
– Mosia Galicea Mare
– Crama V.Inc

Additional sites to visit

– Palatul Marincu, azi Muzeul de artă
– Culele din Dolj – Cula Cernăteștilor (sec. XVIII); Cula Izvoranu-Geblescu (sec. XVIII)
– Castrul de la Răcarii de Jos
– Ansamblul curţii Coţofenilor (mijl. sec. XVIII)
– Centrul istoric al municipiului Craiova (sec. XV, XVIII-XIX) – Ruinele Hanului Hurez (1700-1706); Palatul Banca Comerțului, azi Primăria Craiovei (1916); Palatul de Justiţie, azi Universitatea din Craiova (1880); Palat administrativ, azi Prefectura (1912-1913); Fostul Hotel Pallace, azi pavilionul administrativ al Primăriei Craiova (1900-1905); Casa Glogoveanu, azi Tribunalul Dolj (1802 pe temelii de sec. XVIII); Casa Nicolae Romanescu (1833); Colegiul Naţional „Carol I” (1894-1895); Colegiul Naţional „Elena Doamna”; Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” (1898); Hotelşi cazino „Minerva” (1900-1903);
– Situl arheologic Cioroiu Nou (sec. II-III p. Ch) – Aşezarea romană de la Cioroiu Nou
– Situl arheologic de la Desa – Castraviţa
– Calafat-Ciuperceni-Dunăre
– Confluența Jiu-Dunăre.
– Bistreț
– Situri de epifanie – Mânăstirea Maglavit (1936-1990); Biserica “Înălţarea Domnului”-Gruiţa (1751-1753)
– Mânăstirea Sadova (sec. XVII)
– Mănăstirea Bucovăț (Coșuna) (1506-1512)
– Mănăstirea Jitianu (sf. sec. XIV, ref.1656-1658)
– Mausoleul familiei Filişanu (1865-1868)

Find your accommodation in this region

Subscribe to the IMPACT newsletter for free