Правила за поверителност
Влизат в сила от: 24.08.2018г.
Impact Tour (“ние”), управляващ уеб-сайта- www.impact-tour.eu website (“Услугата”).
Този документ Ви информира за правилата относно събирането, използване и разкриване на лична информация, изборите, които имате свързани с тази информация, когато използвате Услугата.
Използваме Вашата информация, за да ви осигурим по-добри услуги. Използвайки Услугата Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с настоящите правила
Дефиниции
Услуга
Услугата, която предоставяме е уеб-сайтът www.impact-tour.eu, управляван от Impact Tour.
Лична информация
Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице.
Информация за използването
Информация за използването са данни, събрани автоматично чрез използването на Услугата или от инфраструктурата на Услугата (например, продължителността на преглед на страницата).
„Бисквитки“
Бисквитките са малки парчета от информация, съхранявани на Вашето устройство (компютър или мобилно устройство).
Контрольор на данни
Контрольор на данни представлява физическо или юридическо лице, което решава целите и начините, по които личната информация да бъде обработена.
За целите на тези Правила за поверителност, Ние сме Контрольор на данните на Вашата Лична информация.
Обработване на информация
Обработващият информацията представлява физическо или юридическо лице, който обработва данните от името на Контрольора на данни.
Ние може да използваме услугите на различни
Потребител
Потребител е човекът, използващ Услугата ни.
Събиране и използване на информация
Ние събираме различни видове информация, за различни цели, за да доставим и подобрим Услугата.
Видове на събираната информация
Информация за използването
Ние може да събираме информация относно как се използва и преглежда Услугата. Тази информация може да включва данни като Вашия ИП адрес, вид и версия на браузъра Ви, също датата и часа, в които сте използвали Услугата, колко време сте прекарали в уеб-сайта и кои страници сте разглеждали.
Проследяване на данни за „Бисквитките“
Използваме „бисквитки“ и сходни технологии, за да следим активността в Услугата и да държим определена информация.
„Бисквитките“ са файлове с малко количество информация, която може да включва уникален анонимен идентификатор. „Бисквитките“ се изпращат към браузъра Ви от уеб-сайт и се съхраняват на Вашето устройство.
Може да настройте браузъра си да отхвърля всички „бисквитки“ или да Ви информира, когато се изпраща „бисквитка“ към устройството Ви. Ако не приемете „бисквитки“, може да нямате пълен достъп до Услугата ни и цялата ѝ функционалност.
Примери на „бисквитки“, които използваме:
„Бисквитки за сесии“- Използваме ги, за да оперираме с нашата Услуга.
„Бисквитки“ за предпочитания- Използваме този вид „бисквитки“, за да запазим вашите предпочитания и настройки.
„Бисквитки“ за защита- Използваме ги за защитни цели.
Употреба на информацията
Impact Tour използва събраната информация за различни цели:
За да предостави и поддържа Услугата.
Да Ви уведоми относно промени в Услугата.
Да имате възможност да участвате в интерактивни функции на Услугата.
Да предоставим поддръжка за потребителите.
Да подобрим Услугата, на база събраната информация.
Да наблюдаваме използването на Услугата.
Да установим и предотвратим технически проблеми.
Да Ви предоставим новини, специални оферти и информация относно стоки, услуги или събития, които предлагаме и са подобни на тези, които вече сте употребявали, освен ако не сте пожелали обратното.
Правно основание за обработка на лични данни съгласно общия регламент за защита на данните (GDPR)
Правното основание за събиране и употреба на Лична информация, описана в настоящите Правила за поверителност зависи от естеството на Лична информация и специфичния контекст, в който я събираме.
Impact Tour може да обработи Личната Ви информация в следните случаи:
Дали сте ни разрешение да го направим.
Трябва да сключим договор с Вас.
Обработка е наш легитимен интерес и това не погазва вашите права.
За да се съобразим със закона.
Запазване на информация
Impact Tour ще запази Личната Ви информация, само колкото е нужно за нуждите на настоящите Правила за поверителност. Ние ще запазим и използваме Личната Ви информация до степен, необходима за спазването на нашите правни задължения, разрешаване на спорове и прилагане на правните ни споразумения и политики.
Също така, Impact Tour ще запази Информация за използването на Услугата за анализ. Информацията за използване обикновено се съхранява за по-кратък период от време, освен в случаите, когато тази информация се ползва за подобряване на сигурността и функционалността на Услугата, както и в случаите, когато законът го изисква.
Прехвърляне на информация
Вашата информация, включително Личната информация може да бъде прехвърлена и поддържана на сървъри, намиращи се извън вашия град, регион или държава, където законите за защита на личните данни могат да се различават с тези във Вашата държава.
Ако се намирате извън Швейцария и изберете да ни предоставите информация, моля имайте предвид, че ние прехвърляме и обработваме данните, включително Личната информация, в Швейцария.
Вашето съгласие с настоящите Правила за поверителност, последвано от предоставянето на такъв тип информация представлява съгласие с това прехвърляне.
Impact Tour ще предприеме всички необходими действия, за да гарантира, че Вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тези Правила за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице адекватни мерки за контрол, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.
Разкриване на информация
Разкриване при прилагане на законодателството
При определение обстоятелства , от Impact Tour може да се изиска, от страна на държавните органи, разкриване на Вашата Лична информация.
Правни задължения
Impact Tour може да разкрие Вашите лични данни в убеждение, че такова действие е необходимо:
За да спази правно задължение.
За да предпази и защити правата и имуществото на Impact Tour.
За предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата.
Да защитава личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществеността
Сигурност на информацията
Сигурността на Вашата информация е от огрмно значение за нас, но имайте предвид, че никой метод за пренос на данни или за съхранение на данни не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме абсолютната им защитеност.
Сигнали „Do Not Track“ (“DNT”)
Ние не поддържаме „Do Not Track“ (“DNT”). „Do Not Track“ е настройка във Вашия браузър, за да информирате уеб-сайтовете, че не искате да бъдете проследяван в интернет пространството.
Можете да включите или изключите тази настройка чрез Вашия браузър.
Вашите права за защита на данните, съгласно общия регламент за защита на данните (GDPR)
Ако сте жител в Европейското икономическо пространство, то вие имате определени права за защита на данните. Impact Tour цели да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на Личната Ви информация.
Ако желаете да бъдете информирани какви лични данни имаме за Вас и ако искате да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с нас.
При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:
Право на достъп, актуализация или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Когато е възможно, можете да осъществите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на Личната Ви информация директно в секцията “Настройки на профила”. Ако не сте в състояние сами да изпълните тези действия, моля свържете се с нас, за да Ви помогнем.
Правото на коригиране. Имате право да поправите информацията си, ако тази информация е неточна или непълна.
Правото на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашата лична информация.
Право на преносимост на данни. Вие имате правото да получите копие от информацията, която имаме за Вас, в структуриран, машинно четен и често използван формат.
Право на оттегляне на съгласието. Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, когато Impact Tour изисква Вашето съгласие да обработва Вашата Лична информация.
Моля, имайте предвид, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания.
Имате право да подадете жалба до орган за защита на личните данни относно събирането и използването на Вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Доставчици на услуги

Можем да използваме компании или физически лица(“Доставчици на услуги”), за да улесним нашата Услуга, да предоставят Услугата от наше име или да ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.
Тези Доставчици на услуги имат достъп до Вашата Лична информация, само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не я разкриват или използват за други цели.
Предоставяне на лични данни на трети страни в хода на оперативната обработка на вашите покупки
Хостинг услуги
Използваме услугите на външен хостинг доставчик, за да осигурим следните услуги: инфраструктурни и платформени услуги, изчислителни възможности, съхранение на данни, услуги за сигурност, както и техническа поддръжка, които са необходими за правилното функциониране на това онлайн съдържание. Затова, заедно с нашия хостинг доставчик, ние обработваме данните за употреба, както и метаданните на потребителите и посетителите на уеб-сайта, въз основа на законния ни интерес към ефикасно и безопасно функциониране на Услугата, както е посочено в член 6, параграф 1 от GDPR, и само за да ви предоставим най-добрoто потребителско преживяване.
Събиране на Сървърни лог файлове
Ние, съответно нашият доставчик на хостинг услуги, събираме данни за всеки достъп до сървъра, където се хоства нашата Услуга (т.нар. Сървърни логове), въз основа на нашия законов интерес, както е дефинирано в член 6(1) GDPR и само за целите на разследване на случаите на злоупотреба и / или измами и предоставянето на най-добрата практическа работа на потребителите. Сървърните лог файлове съдържат информация за името на домейна на уеб-сайта, който посещавате, файлове, дата и час на достъп до уеб-сайта, размер на трансферираната информация, вид на уеб браузъра, който се използва, както и на операционната система на устройството, от което се влиза в уеб-сайта. Лог файловете се съхраняват от съображения за сигурност (например за целите на разследване на случаи на злоупотреба и / или измами) за период от 2 години и след това биват изтрити. Данните, които са необходими за целите на разследването или като доказателство не се изтриват до приключването на всеки конкретен случай.
Анализ
Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.
Google Analytics
Google Analytics е услуга за уеб анализи, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Записваме вашият IP адрес само в анонимен формат, което означава, че ние не пазим Вашата Лична информация в Google Analytics. Освен това тези анонимни данни се изтриват от Google Analytics 14 месеца след последното посещение на нашия уебсайт.
Google използва събраната информация за проследяване и наблюдение на нашата Услуга. Тази информация е споделена и с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа. Можете да се откажете от извършването на активността си в услугата на Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя с Google Analytics информация за активността на посещенията. За повече информация относно практиките на Google за поверителност, моля, посетете уеб страницата на Правилата за поверителност на Google: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

Вградени услуги от трети страни
Въз основа на законния ни интерес към предоставяне на съдържание, анализ, оптимизация и устойчиво функциониране на нашата услуга, както е определено в член 6(1) от GDPR, ние използваме съдържание и услуги, предоставяни от трети страни, като вграждаме тяхното съдържание, като например видеоклипове или шрифтове. По-долу ние наричаме такова съдържание “съдържание на трета страна”. За да предоставят съдържание на трети страни, тези външни доставчици на услуги събират IP адреса на потребителя, защото в противен случай няма да могат да изпращат съдържанието си в браузъра на потребителя. Поради това IP адресът е абсолютно необходим за показването на съдържанието на трета страна. Правим всичко възможно, за да използваме само такова съдържание от трети страни, където доставчиците на съдържание използват IP адреса само за предоставянето на съдържание. Третите страни могат да използват и т.н. пикселни маркери (невидими графики, наричани също “уеб броячи”) за статистически и маркетингови цели. Тези пикселни маркери позволяват събирането на информация за трафика на посетителите на нашия уебсайт. Информацията за псевдонима може допълнително да бъде запазена в “бисквитките” на устройството на потребителя и може да съдържа техническа информация, свързана с браузър и операционна система, , време, прекарано на нашия уеб сайт или използването на нашето онлайн съдържание и тези данни могат да бъдат свързани с информация от други източници.
Връзки с други уеб-сайтове
Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управлявани от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Препоръчваме Ви да прегледате Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.
Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.
Защита на деца
Услугата ни не е насочена към никой на възраст под 18 години.
Ние не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца са ни предоставили лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.
Промени в тези Правила за поверителност
Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Декларация за поверителност на тази страница.
Ще Ви уведомим по имейл и /или предупреждение за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализира “датата на влизане в сила” в горната част на тези Правила за поверителност.
Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Правила за поверителност за всички промени.
Промените в тези Правила за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.
Контакти
Ако имате въпроси относно тези Правила за поверителност, моля свържете се нас чрез:
На e-mail: privacy@impact-tour.eu
Като посетите нашия уеб-сайт: www.impact-tour.eu/privacy