Езерото Кълъраш

Галерия

За Обекта

Този Рамсарски обект има площ от 5000 хектара, разположено между Кълърап и Куза Вода. Мястото има изключителна важност за 271 вида заселни и мигриращи водни птици, както и за няколко вида риби, земноводни, влечуги и бозайници, включително видове, застрашени на национално, европейско и световно равнище. Ползи за хората са възможностите за риболов, аквакултура и селско стопанство.

Локация

Кълъраш

При необходимост тел: 112

Бърза Помощ

Пожарна

Полиция

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

РАЗГЛЕДАЙТЕ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТОЗИ РЕГИОН