Природен парк Комана

Галерия

За Обекта

Природен парк Комана е третата важна влажна зона в южната част на Румъния. Дърветата в Природен парк “Комана” представляват една трета от територията на парка и осигуряват идеалните условия за поддържане и развитие на голям брой характерни местообитатели.

Локация

Гюргево

При необходимост тел: 112

Бърза Помощ

Пожарна

Полиция

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

РАЗГЛЕДАЙТЕ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТОЗИ РЕГИОН