Биосферен резерват Сребърна и Природо-научен музей, с. Сребърна

Галерия

За Обекта

Добре дошли в Биосферен резерват “Сребърна” и Природо-научен музей – с. Сребърна!

Биосферният резерват край с. Сребърна е разположен на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от Силистра, на площ от 600 ха. Обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Резерватът се намира на пътя на прелетните птици от Европа към Африка – Via Pontica, а тук ще откриете уникални и разнообразни видове от водоплаващи птици.
От май до септември в природонаучния музей в с. Сребърна ще видите препарирани екземпляри на обитатели на резервата, много снимки и информационни материали за растителните и животинските видове. Музеят притежава наблюдателен пункт, от който чрез телескопи и бинокли ще наблюдавате птиците в резервата. В сърцето на езерото е поставена видеокамера, чрез която ще наблюдавате местата където гнездят пеликаните.
Елате и открийте Биосферен резерват “Сребърна” и Природо-научен музей – с. Сребърна!
ИМПАКТ ТУР – просто приключение!

Локация

Силистра

При необходимост тел: 112

Бърза Помощ

Пожарна

Полиция

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

РАЗГЛЕДАЙТЕ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТОЗИ РЕГИОН