Архитектурно-музейни резервати “Царевец”

Галерия

За Обекта

Добре дошли в Царевец и Трапезица!
В продължение на повече от две столетия Търновград е столица на Второто българско царство. Средновековният град се разпростира върху укрепените с мощни крепостни стени хълмове Царевец, Трапезица, Момина крепост, склоновете към естествената водна преграда р. Янтра и живописния релеф, който е създала природата.
Господстващото положение на хълма Царевец и естествената му непристъпност са предопределили избора тук да бъде центърът на върховно управление на българската държава през епохата на Средновековието.
Трапезица е “хълм-крепост” част от столичния Търновград, разположен северозападно от Царевец. От три страни е опасан от плавните меандри на река Янтра.
В новосъздадения Център за представяне на културното наследство, модерна интерактивна експозиция ще ви покаже величието на столичния Търновград и Второто българско царство.
Елате и открийте Архитектурно-музейните резервати “Царевец” и “Трапезица”!

ИМПАКТ ТУР – просто приключение!

Локация

Велико Търново

При необходимост тел: 112

Бърза Помощ

Пожарна

Полиция

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

РАЗГЛЕДАЙТЕ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ТОЗИ РЕГИОН