Декларирам, че се съгласявам информацията да бъде публична и безвъзмездна. Декларирам, че текст, видео и снимки са авторски. Декларирам, че предоставям всички авторски права на www.impact-tour.eu