Културно наследство на окръг Констанца

Описание на маршрута

  • Дължина на туристическия маршрут: 240 км
  • Продължителност: 2 дни
  • Последователност на пътуване по туристическия маршрут:
    • Начална точка: Адамклиси
    • Междинни дестинации: Капидава – Констанца – Ефорие Норд
    • Крайна точка: Мангалия
  • Сезонна достъпност: Целогодишна

Най-посещавани обекти

Свързани видеа

Пространствена ориентация

1. Сам по себе си, окръг Констанца е формирана от няколко исторически паметника и е най-богатия регион по цялото поречие на река Дунав в Румъния, така че можем да приемем, че без да разглеждаме останалите туристически маршрути, само окръг Констанца с местоположението си, представлява силна причина за създаването на културно-исторически маршрут, представляващ интерес за целевата група от туристи.

2. Взема се под предвид също, че западната граница на окръг Констанца е Черно море, както и преминаването на река Дунав през окръга, Делтата на Дунав също е добре представена тук, трябва да се отчете още, че тук има най-висока концентрация на туристически сгради и места за забавление. В Констанца липсват туристически маршрути с подобна тематика, но сама по себе си е най-важния обект за цялата румънска част от настоящия проект.

Възможни средства за транспорт

– Пристигане до дестинацията: автомобил; автобус; такси; велосипед
– Пътуване по време на престоя: автомобил; автобус; такси; велосипед

Обекти

– Археологически обект „Древният град Томис“
– Некропол на древния град Томис
– Археологически обект Адамклиси (I-VII век)
– Селище и крепост Карсиум в Харшова – Крепостта
– Археологически обект “Крепост Хистрия”
– Археологически обект Мангалия -“Античен град Каллатис”
– Крепост Улметум на Пантелеймон
– Археологически комплекс Капидава
– Археологически обект Капидава, секция “Конюшните”
– Вила Рустика Капидава, секция “Влах-Канара” II – III в. Пр. Хр., Римска епоха
– Археологически обект Капидава – „Язовците“
– Римски бани и некропол Капидава – секция X
– Aрхеологически комплекс е село Касиан
– Природен амфитеатър с пещерни надписи на гръцки език
– Пещерно жилище „Пещера Касиан“
– Стария град
– Музей на изкуствата – старинна сграда, бивше училище (1893)
– Музей Маринеи Романе, бивше училище Марина (1908 – 1909)
– Национален военен музей „цар Фердинанд I“, клон Констанца
– Музеен комплекс на физическите науки

Допълнителни обекти за посещение

– Добруджанска клисура
– Блато Хергелиеи – Велики Обанул и пещера Мовиле
– Домейните Остров
– Изба Франку
– Домейните Адамклиси
– Изба Рашова
– Изба Транту
– Изба Хистрия
– Изба Дарие
– Изба Габаи
– Изба Клос дес Коломбес
– Изба Мурфатлар
– Домейн Владои
– M1 Изба Ателиер
– Изба Виисоара

Разгледайте местата за настаняване в този регион

Абонирайте се за бюлетина IMPACT безплатно