Religious route in Dolj County

Descrierea traseului

  • Lungimea traseului turistic: 250 km
  • Durata: 2 zile
  • Etapele călătoriei de-a lungul traseului turistic:
    • Punctul de plecare: Vidin – Calafat
    • Destinații intermediare: Maglavit – Filiași – Gruitsa – Bucovat – Jitianu – Craiova – Sadova
    • Punctul final: Bechet – Oryahovo
  • Acces sezonier: Pe tot parcursul anului

Cele mai vizitate site-uri

Videoclipuri similare

Spațială orientare

1. Puteți intra în Dolj prin Vidin / Calafat sau Oryahovo / Bechet, deci aveți o singură intrare și o ieșire, cu un produs turistic integrat legat de Bulgaria.
2. În principiu, un traseu complet și complex, cu tot ce este inclus, începe de la Calafat până la Craiova și înapoi la Bechet, Craiova fiind un centru foarte important de cultură și civilizație, de asemenea.

Posibile mijloace de transport

– Sosirea la destinație: pe podul Vidin-Calafat
– Transportul pe parcursul vizitării: automobil; autobuz; taxi; feribot

Site-uri

– Situri de epifanie – Mânăstirea Maglavit (1936-1990); Biserica “Înălţarea Domnului”-
Gruiţa (1751-1753)
– Mânăstirea Sadova (sec. XVII)
– Mănăstirea Bucovăț (Coșuna) (1506-1512)
– Mănăstirea Jitianu (sf. sec. XIV, ref.1656-1658)
– Mausoleul familiei Filişanu (1865-1868)

Site-uri suplimentare de vizitat

– Palatul Marincu, azi Muzeul de artă
– Culele din Dolj – Cula Cernăteștilor (sec. XVIII); Cula Izvoranu-Geblescu (sec. XVIII)
– Castrul de la Răcarii de Jos
– Ansamblul curţii Coţofenilor (mijl. sec. XVIII)
– Centrul istoric al municipiului Craiova (sec. XV, XVIII-XIX) – Ruinele Hanului Hurez
(1700-1706); Palatul Banca Comerțului, azi Primăria Craiovei (1916); Palatul de
Justiţie, azi Universitatea din Craiova (1880); Palatul administrativ, azi Prefectura
(1912-1913); Fostul Hotel Palace, azi pavilionul administrativ al Primăriei Craiova
(1900-1905); Casa Glogoveanu, azi Tribunalul Dolj (1802 pe temelii de sec. XVIII);
Casa Nicolae Romanescu (1833); Colegiul Naţional „Carol I” (1894-1895); Colegiul
Naţional „Elena Doamna”; Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” (1898);
Hotel și cazino „Minerva” (1900-1903);
– Situl arheologic Cioroiu Nou (sec. II-III p. Ch) – Aşezarea romană de la Cioroiu Nou
– Situl arheologic de la Desa – Castraviţa
– Calafat-Ciuperceni-Dunăre
– Confluența Jiu-Dunăre.
– Bistreț
– Staţiunea de cercetări „Banu Mărăcine”
– Crama „Domeniul Coroanei” Segarcea
– Domeniile Băniei
– Moșia Galicea Mare
– Crama V.Inc

Site-uri suplimentare de vizitat

Abonați-vă gratuit la buletinul informativ IMPACT