Patrimoniul cultural al județului Dolj

Descrierea traseului

  • Lungimea traseului turistic: 325 km
  • Durata: 2 zile
  • Etapele călătoriei de-a lungul traseului turistic:
    • Punctul de plecare: Vidin – Calafat
    • Destinații intermediare: Brabova – Cernăești – Răcarii de Jos – Coţofenii din Faţă – Craiova – Cioroiu Nou – Desa
    • Punctul final: Calafat – Vidin
  • Acces sezonier: Pe tot parcursul anului

Cele mai vizitate site-uri

Videoclipuri similare

Spațială orientare

1. Puteți intra în județul Dolj prin Vidin / Calafat sau Oryahovo / Bechet, așa aveți o
singură intrare și o ieșire, cu un produs turistic integrat legat de Bulgaria.

2. În principiu, un traseu complet și complex, cu tot ce este inclus, începe de la Calafat
până la Craiova și înapoi la Bechet, Craiova fiind un centru foarte important de cultură și
civilizație, de asemenea.

Posibile mijloace de transport

– Sosirea la destina?ie : pe podul Vidin-Calafat
– Transportul pe parcursul vizitarii: automobil; autobuz; taxi;

Site-uri

Ziua 1:
– Palatul Marincu, azi Muzeul de artă
– Culele din Dolj – Cula Cernăteștilor (sec. XVIII); Cula Izvoranu-Geblescu (sec. XVIII)
– Castrul de la Răcarii de Jos
– Ansamblul curţii Coţofenilor (mijl. sec. XVIII)
– Centrul istoric al municipiului Craiova (sec. XV, XVIII-XIX) – Ruinele Hanului Hurez (1700-
1706); Palatul Banca Comerțului, azi Primăria Craiovei (1916); Palatul de Justiţie, azi
Universitatea din Craiova (1880); Palatul administrativ, azi Prefectura (1912-1913); Fostul Hotel
Palace, azi pavilionul administrativ al Primăriei Craiova (1900-1905); Casa Glogoveanu, azi
Tribunalul Dolj (1802 pe temelii de sec. XVIII); Casa Nicolae Romanescu (1833); Colegiul
Naţional „Carol I” (1894-1895); Colegiul Naţional „Elena Doamna”; Biblioteca Judeţeană
„Alexandru şi Aristia Aman” (1898); Hotel şi cazino „Minerva” (1900-1903);
Ziua 2:
– Situl arheologic Cioroiu Nou (sec. II-III p. Ch) – Aşezarea romană de la Cioroiu Nou
– Situl arheologic de la Desa – Castraviţa

Site-uri suplimentare de vizitat

– Calafat-Ciuperceni-Dunăre
– Confluența Jiu-Dunăre.
– Bistreț
– Situri de epifanie – Mânăstirea Maglavit (1936-1990); Biserica “Înălţarea Domnului”-
Gruiţa (1751-1753)
– Mânăstirea Sadova (sec. XVII)
– Mănăstirea Bucovăț (Coșuna) (1506-1512)
– Mănăstirea Jitianu (sf. sec. XIV, ref.1656-1658)
– Mausoleul familiei Filişanu (1865-1868)
– Staţiunea de cercetări „Banu Mărăcine”
– Crama „Domeniul Coroanei” Segarcea
– Domeniile Băniei
– Moșia Galicea Mare
– Crama V.Inc

Site-uri suplimentare de vizitat

Abonați-vă gratuit la buletinul informativ IMPACT