Културно наследство на окръг Олт

Описание на маршрута

  • Дължина на туристическия маршрут: 140 км
  • Продължителност: 2 дни
  • Последователност на пътуване по туристическия маршрут:
    • Начална точка: Оряхово-Бекет
    • Междинни дестинации: Корабия – Каракал
    • Крайна точка: Слатина
  • Сезонна достъпност: Целогодишна

Най-посещавани обекти

Свързани видеа

Пространствена ориентация

1. Тези важни манастири не са лесни за посещение, тъй като са разпръснати по цялата територия на окръга.
Музеи – Окръг Олт е много могат на музеи, които могат да бъдат свързани в маршрут със съседните окръзи Долж и Телеорман, както и с България: влизане през Оряхово – Бекет (в Оряхово се намира важен музей), след това може да се посети Крайова, където има няколко музея с голямо значение (исторически, природен, музей на изкуствата и етнографски музей). След Крайова, друг важен музей се намира в Слатина, а след това в непосредствена близост са Стойканещи и Драганещи, музеи в Олт, и в края на линията е Александрия/Телеорман, където се намира друг важен музей, от където може да се потегли на юг към Турну Магуреле/Никопол или към Зимнич/Свищов. В Каракал също има музей с голямо значение, като града се намира на равно разстояние между Слатина и Корабия, където се намира комплекс от туристически цели като природен парк, национален театър и исторически музей (мога да бъдат включени като допълнителни).
2. Повечето важни етнографски обекти в цялата румънска гранична зона са разположени по линията между Крайова, Долж – Слатина, Олт – Александрия, Телеорман. Подобна линия с важни обекти липсва от дясната страна на Дунав в българската гранична зона: центрове за ръчно грънчарство: Корбени, Романа, Обога, Вадастра – разположени в окръг Олт и Мадаени в Телеорман. Тази линия се нарича “Златната линия на керамиката”, защото в Крайова се намира Каса Бание (най-големият етнографски комплекс); в Балш се намират Корбани, Романа и Обога (в Обога има 3 керамични центъра); в Слатина се намирам музей; Между Александрия и Слатина се намират след от културата Кукутени. Музеите в Стойканещи и Драганещи също се намират в тази зона.

Възможни средства за транспорт

– Пристигане до дестинацията: Фериботна линия Оряхово-Бекет
– Пътуване по време на престоя: автомобил; автобус; такси; ферибот

Обекти

– Комплекс Сучидава
– Археологически обект Решка-Ромула
– Етнографски музеен комплекс Бояну – Старо училище (1890)
– Национален театър (1900-1901)
– Окръжен музей Олт (1887)
– Романски музей
– Археологичен и етноградски музей (1900)

Допълнителни обекти за посещение

– Кълугъреашка гора
– Сливане на реките Олт и Дунав
– Комплекс Брънковени – Манастир Брънковени (1699);
– Манастир Клокочов (1645)
– Манастир Калуй (1588)
– Изба „Доменииле Самбурешто“
– Теодоровите изби
– Изба Кепари
– Изба Болованул – Винарте
– Изба Меннини

Разгледайте местата за настаняване в този регион

Абонирайте се за бюлетина IMPACT безплатно